Service

Som ett ledd i våres kvalitetssikrings system innfører vi en Service/garanti seddel. Denne må fylles ut ved innlevering av utstyr som leveres inn til oss for garanti eller service. Det fylles ut en seddel for hvert utstyr som leveres inn, denne festes på utstyret.


Last ned service/garanti seddel her:
retur_service.pdf